27 May 2020 19:30 € 6 | € 6

Redt De Green Deal het klimaat?

Een lezing door Pieter Leroy.

Tegenover de geringe klimaatambitie van de Vlaamse regering staat de ambitie van de Green Deal om van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken tegen 2050. De groene transitie is dé topprioriteit van de nieuwe Commissie, waarmee een ‘systemische transformatie’ wordt beoogd. Een model van ‘regeneratieve groei’ op vlak van circulaire economie, voedselproductie, mobiliteit, bouw en renovatie…Tot zover het goede nieuws. Maar is het wel een haalbare kaart om verder te groeien om te bloeien? En wie zal dat betalen? Wat is de te verwachten sociale impact van dergelijke transitie? Heeft de EU wel de legitimiteit om dit in de verschillende lidstaten door te drukken? 

Prof. Pieter Leroy was tot september 2019 hoogleraar milieu- en klimaatbeleid aan de Radboud universiteit Nijmegen en 20 jaar lang voorzitter van de stuurgroep Milieurapport Vlaanderen (MIRA)