05 jun 2022 11:00

Getipt // Een vriendschap in woord en beeld

 

De Belgische kunstenaar Frans Masereel werd door de Oostenrijkse sterschrijver Stefan Zweig bewonderd en geprezen. Ze leerden elkaar kennen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zwitserland, vonden elkaar in het pacifisme en in de hoop dat kunst de wereld kon verbeteren. Hun vriendschap is gedocumenteerd in talrijke brieven en in een uitvoerig essay van Zweig over Masereel – waarin hij zijn vriend een natuurtalent noemt – maar vooral in diens postuum verschenen autobiografie De wereld van gisteren. Els Snick vertelt over het leven en werk van beide kunstenaars en situeert hun vriendschap in de context van de woelige Europese geschiedenis van de twintigste eeuw.

Els Snick is vertaler van Duitse literatuur en geeft Duits aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent. Ze promoveerde over de literaire netwerken van de Oostenrijkse auteur Joseph Roth in de Lage Landen, richtte samen met Geert Mak het Joseph Roth Genootschap op en vertaalde een groot deel van Roths (vooral journalistieke, door haar verzamelde) werk. Als vertaler van Elke vriendschap met mij is verderfelijk, de correspondentie tussen Roth en Stefan Zweig, leerde ze ook deze auteur beter kennen. Recent vertaalde ze van Zweig Het land tussen de talen, reportages over Belgische steden, en de Antwerpse novelle De wonderen van het leven.