8 May 2020 19:00 € Toegang gratis | € Toegang gratis

Herdenking België bevrijd

Tot in de jaren ’70 waren er nationale herdenkingen op 8 Mei. Sinds de stopzetting van de nationale herdenking zijn er plaatsen waar men dit lokaal nog wel doet. De herdenking in Hoboken is er eentje van.

 

Deze vieringen worden georganiseerd door de vaderlandslievende verenigingen, verzetsgroepen, oud-strijders en dergelijke. Deze groepen worden almaar kleiner en anderzijds is er een groeiend respect bij andere vaak jongere groepen. Deze vinden mekaar nu vaak nog niet op de traditionele vieringen. 

Nochtans vinden wij, de kleine sardientjes in België, dat er in de politiek teveel aandacht gaat naar alle mogelijke kleine verschillen ( dingen die ons verdelen)  en dat men daardoor fundamentele zaken uit het oog verliest. Zaken die ons verbinden zoals: vrijheid, solidariteit, democratie, welvaart, en ja ook respect voor mensen die zich voor die zaken in ons land ingezet hebben, die ervoor geleden hebben en soms de hoogste prijs betaalden (en hun families en naasten).  

De evolutie naar rechts en extreem-rechts, het gevoel van de bedreiging van sociale zekerheid , solidariteit en werknemersvertegenwoordiging, van vaderlandsliefde en zelfs van de eenheid van het land  .. maken dat meer en meer mensen op zoek gaan naar een versterking van eenheid in een brede beweging. 

Op 8 mei en op 9 mei kan men aansluiten bij een viering waar men respect opbrengt voor ( de families van ) mensen die zich hebben verzet tegen de fascistische onderdrukkers uit buitenland én eigen land. Waar men herinnert hoe mensen gedwongen werden en onderdrukt, hoe zij en hun families leden. En hoe mensen opgesloten en vermoord werden in kampen.

  • Maar ook de viering van de bevrijding van deze onderdrukking.
  • De viering van de hernieuwde vrijheid en onafhankelijkheid van ons land. 
  • De viering van de hernieuwde democratie en eenheid in ons land. 

Deze elementen die in andere Europese landen – Bvb Nederland – wél stevig en breed gevierd worden kunnen de herinnering levend houden aan hoe vreselijk fout het kan gaan met sommige populistische stromingen, en hoe vreselijk een oorlog ons kan treffen. 

Dit maakt deze vieringen tot een uitgelezen gelegenheid om breed de democratie te vieren.  

Vertrek aan het Districtshuis ( Sorghvliedt) Marneflaan, Hoboken. 
Of onmiddellijk aan het monument op de hoek Van Amstelstraat- Lelieplaats. Makkelijk bereikbaar op enkele stappen van eindhalte van tram 2 en 4.  

Deelname is gratis

Organisatie van verschillende vredelievende verenigingen met ondersteuning van Masereelfonds Antwerpen.