25 sep 2019 18:30

Dient de overheid het algemene belang? Marxisme en de staat

Brecht De Smet (politicoloog UGent) zal inleiden waarna er ruimschoots tijd is voor discussie.

Marxisten zien de staat niet als een onpartijdige scheidsrechter die boven de maatschappij staat en erop toeziet dat iedereen gelijk wordt behandeld. De essentie van elke staat, met zijn “gewapende lichamen van mensen”, politie, rechtbanken en andere instellingen, is dat het de belangen dient van één klasse in de samenleving, de kapitalistische klasse.

De staat heeft niet altijd bestaan, en zal ook niet blijven bestaan :“De samenleving die de productie zal reorganiseren op basis van een vrije en gelijkwaardige associatie van de producenten, zal het gehele staatsapparaat terugzetten waar het hoort: in het museum van antiquiteiten, naast het spinnewiel en de bronzen bijl.” (Friedrich Engels)