9 Dec 2020 20:00 - 9 Dec 2020

Dames voor Darwin, over feminisme en evolutietheorie

Feministen hebben het niet begrepen op biologie. Velen verzetten zich zelfs actief tegen een biologisch geïnformeerde kijk op de seksen.

Het bewijs is nochtans overweldigend dat veel sekseverschillen in psychologie en gedrag niet alleen aan onze opvoeding en cultuur liggen. Ze zijn een voorspelbaar gevolg van vele miljoenen jaren evolutie door natuurlijke en seksuele selectie. Houden we daar niet beter rekening mee als we inzicht willen krijgen in zaken als de genderkloof op de arbeidsmarkt, de oorzaken van seksueel geweld of het ontstaan van patriarchale maatschappijen?

Griet Vandermassen is germaniste, doctor in de wijsbegeerte en verbonden aan de Universiteit Gent. Ze is auteur van Dames voor Darwin. Over feminisme en evolutie-theorie (2019).

Organisatie: De Peperfabriek (Elcker-Ik) en Masereelfonds Antwerpen