29 Sep 2021 19:30

100 jaar Kommunistische Partij van België (KPB)

Voor 1920 bestonden er in België heel wat kleine, communistische groeperingen die naast elkaar opereerden. Maar in 1920 verenigde een heel aantal zich onder leiding van War van Overstraeten in de Kommunistische Partij van België. In 1921 fuseerde deze partij met een groep dissidenten van de Belgische Werkliedenpartij die reageerden tegen het reformisme van de BWP-leiding. Joseph Jacquemotte stuurde deze groep radicalen richting een fusie met de ‘parti communiste’. Hieruit ontstond de combinatie KPB-PCB.

In 1925 werden Jacquemotte en Van Overstraeten als de eerste Belgische communisten in het parlement verkozen.

Samen met u en onze spreker blikken we terug en kijken we vooruit.

Deelname is gratis.

Organisatie: Marxistische Universiteit en Masereelfonds Antwerpen.