Klimaatvluchtelingen

Dit jaar zullen wij het thema ‘klimaatvluchtelingen’ aanpakken: welke rol speelt klimaatsverandering in het creëren van vluchtelingen en migranten? Kan iemand asiel krijgen indien hij/zij niet voor conflict maar voor droogte en honger vlucht? En hoeveel mensen zullen er gedwongen worden hun thuis te verlaten in de komende decennia?
Geïnteresseerd in dit thema? Je kan in 2018 bij ons terecht voor lezingen, vertoningen, exposities,… Arthur Weyns gaf reeds het startschot met een korte analyse in het ledenblad Aktief. Lees hier het artikel.