A A+ A++

home > activiteitenkalender

Zomerwandeling in de stad: Vrouwen in Brussel

Stadswandeling met Kaat Bauters over vrouwen die geschiedenis schreven.

Donderdag 6 juli 2017, 19.00 uur
standbeeld voor de gesneuvelden, Poelaertplein, 1000 Brussel
Prijs: masereelfondsleden 6 euro, niet-leden 8 euro
plaatsen beperkt, tijdig inschrijven

In het straatbeeld zijn ze niet direct terug te vinden. Slechts enkele straten dragen de naam van een vrouw. De Vijfhoek telt maar twee standbeelden van historische vrouwen. Toch hebben zij de geschiedenis mee gestalte gegeven. Tijdens deze wandeling halen we enkele Brusselessen uit de mist. In het schijnsel van de mistlamp vinden we donderse dames, dames met klasse, vrouwen die grenzen verlegden op alle domeinen: literatuur, geneeskunde, oorlogsverzet, onderwijs, politiek, religie...
Groetjes en tot binnenkort
Kaat

Inschrijven verplicht op brussel@masereelfonds.be

Organisatie: Masereelfonds Sint-Joost