A A+ A++

home > activiteitenkalender

DE MONTAIGNE : ‘DE VROLIJKE WIJSHEID’

Mens en Maatschappij.

Dinsdag 20 juni 2017, 20.00 uur
Vorming +, St-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge
Prijs: masereelfondsleden 6 euro, niet-leden 8 euro
Inschrijving : minimum 7 dagen op voorhand via www.vormingplus-brugge.be. Code 17-6903.

'Hoe moet je leven en denken?' Rusteloos zocht Michel de Montaigne (1533-1592), door velen beschouwd als de eerste echt moderne mens, naar een antwoord op deze vraag. Zijn Essays behoren tot de boeiendste filosofische teksten ooit. Montaigne leefde in een tijdperk van wetenschappelijke omwentelingen, godsdienstoorlogen en politieke instabiliteit. Zijn 'probeersels' zijn een therapie, een zelfportret en een publieke bekentenis. De gentleman-filosoof dialogeert met filosofen uit de oudheid – stoïcijnen, sceptici, epicuristen – voor wie filosofie altijd meer was dan een theorie. Want moedig en waarachtig leven, dat wil Montaigne. Alexander Roose is grote fan van Montaigne en beschrijft in zijn boek 'De vrolijke wijsheid' op meeslepende wijze hoe Montaigne tegenslag en ontgoochelingen overwon, en wat wij van hem kunnen leren.

Organisatie: Masereelfonds Brugge-Kern i.s.m. Vormingplus Brugge