A A+ A++

home > activiteitenkalender

Vrijheid bij Erasmus en Luther.

Lezing door dr. Stefan Gradl

Donderdag 22 juni 2017, 20.00 uur
Erasmushuis, Kapittelstraat 31, 1070 Anderlecht
gratis

Toen Erasmus vertrok uit de Leuvense universiteit, deed hij dat omdat zijn collega's hem tot een duidelijk standpunt over de 'Lutherse kwestie' dwongen. Erasmus weigerde dat. Hij vond dat men over het geloof vrij moest kunnen discussiëren en adviseerde de paus later ook om Luther serieus te nemen. Toch wilde hij niet toetreden tot het kamp van Luther. Deze toen omstreden theoloog was hem veel te bruusk en ongeduldig. Bovendien was Luther een echte kerkelijke leider en Erasmus bleef de afstandelijke Renaissance-geleerde. Uiteindelijk nam Erasmus afstand van Luther door een boek over de vrijheid van een mens. Luther reageerde op zijn beurt met zijn verhandeling over de vrijheid. In deze geschriften blijkt Luther de nadruk te leggen op de keuzes die God voor mensen maakt. Bovendien komt er een nogal negatief beeld van de mens naar voren. Erasmus protesteert daartegen, want hij houdt vast aan de keuzevrijheid en de verheffing van de mens door een goede opvoeding en een klassieke opleiding. Erasmus komt in zijn gedachten veel moderner over dan Luther. Klopt dat beeld? En overdrijft Erasmus soms ook weer in zijn positieve kijk op de mens?

Dr Stefan Gradl is protestants theoloog. In zijn proefschrift onderzocht hij de middeleeuwse theoloog en wijsgeer Thomas van Aquino vanuit een Luthers perspectief. Hij publiceerde wetenschappelijke artikelen over Maarten Luther en werkt aan een boek over Luther's omgang met dood en sterven. Hij is predikant van de protestantse kerk Mechelen-Zuid (Zandpoortkerk).

De lezing zal in het Nederlands zijn, met simultane vertaling naar het Frans.

Organisatie: Masereelfonds Anderlecht i.s.m. Erasmushuis en Protestantse Kerk van Anderlecht