A A+ A++

home > activiteitenkalender

Van Pussemier tot bankier

Een verhaal van vertrouwen, wantrouwen en bedrog.

Zondag 19 februari 2017, 14.00 uur
Masereelhuis, Sint-Jansvest 7, 9000 Gent
Prijs: masereelfondsleden 5 euro, niet-leden 5 euro
Graag een seintje vooraf via gent@masereelfonds.be


Geen uiteenzetting over de financiële geschiedenis van de stad maar veeleer het samen ontdekken van enkele "lieux de mémoires" die herinneringen oproepen van een ver of recent financieel verleden.
Geld en bankiers zijn noodzakelijkerwijze verbonden met vertrouwen.
Vertrouwen dat plots kan omslaan in wantrouwen. Laat ons samen ontdekken waar we in Gent sporen kunnen vinden van deze balans tussen vertrouwen en wantrouwen en hoe diefstal en bedrog hierbij
steeds om de hoek loeren!!!
Lezing door: Freddy Desmidt

Organisatie: Masereelfonds Gent-Historisch i.s.m. Kloarte en Anjer